Kies voor Jezus

De keuze om Jezus in je leven te vragen en Hem te gaan volgen, is de beste keuze die je kunt maken. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand kan bij God komen dan via Hem. Jezus is degene die voor jouw zonden aan het kruis gestorven is en via Hem ontvang je vergeving en eeuwig leven. Als je wilt, kan je op dit moment het volgende aan Jezus vragen:

“Jezus, ik zou U willen leren kennen. Kom in mijn leven en wilt U alle zonden en fouten die ik heb begaan vergeven. Ik bekeer mij en ik wil U volgen. Amen.”

Als je de keuze voor Jezus hebt gemaakt, laat het ons weten en dan kunnen we je nog wat tips geven over hoe je naar Gods wil kunt leven.